Vissa företag tjänar stort på skatterna

Sedan de nya reglerna om kassaregister instiftades har många företagare klagat på att det blir krångligare att redovisa allting. Dessutom har det varit dyrt för många att införskaffa all den utrustning som behövs. Det rör sig om kassasystem, kvittoskrivare, etikettskrivare, skanner och kassalåda.

Men det finns även näringsidkare som inte klagar. Ett exempel är Quadriga i Helsingborg, ett företag som tillverkar just kassasystem. I december 2009, precis innan de nya reglerna skulle börja gälla, hade de så många beställningar att alla anställda tvingades arbeta under mellandagarna, och man fick dessutom ta in extra folk från bemanningsföretag. Det var däremot betydligt lugnare i början av samma år, helt enkelt eftersom de flesta av Quadrigas kunder väntade på besked om vilka kassasystem som skulle bli certifierade av Skatteverket.

Rulle till kassaapparat

 

Fler som påverkas av reglerna

Ett annat företag som tjänar på de nya reglerna är Applog, vars hemsida www.applog.se periodvis låg nere under 2009. Detta berodde på det stora intresset för olika typer av produkter som underlättar redovisningen till Skatteverket, inte minst etikettskrivare, som är en produkt som Applog blivit något av specialister på.

Till en början var många näringsidkare missnöjda med de nya reglerna, eller kanske framför allt med Skatteverkets bristfälliga information om vilka regler som skulle komma att gälla. Detta gjorde att det var svårt att förbereda sig, och det är delvis detta som ligger bakom den tunga arbetsbörda som Quadriga, Applog och andra företag hade under 2009. Å andra sidan anser de flesta att det är positivt att det kommer att bli lättare att komma svarta pengar i branschen.