Tryggare med larm?

Det snackas mycket om trygghet i arbetet för blåljuspersonal och de som arbetar på akuten. Hur ser det ut på till exempel Karolinska universitetssjukhuset?

 

Det kan kännas tryggare att bära ett personlarm när man befinner sig i en utsatt eller potentiellt farlig situation. Något som vi skrivit om tidigare.

 

Alla på akuten måste ha larm på sig

 

Närmare var tionde person på Karolinska universitetssjukhuset i Solna uppger att de upplever hot och våld i sitt arbete. Det har vidare blivit aktuellt med personlarm till de som jobbar på akuten, något de alltid måste ha på sig. De som är det största problemet är enligt personalens egna utsago är påverkade personer eller individer med en skev verklighetsuppfattning. Inte de som ingår i kriminella gäng eller är kriminella. Däremot menar sjukvårdspersonal att man generellt sett är mer på sin vakt när det kommer in en patient med skottskada kommer in eftersom det ger en föraning om att det finns ett kriminellt sammanhang. Mer om detta går att det att läsa fördjupat om i denna artikel från Dagens Nyheter.

 

Kriminalitet påverkar dock arbetsmiljön, med grovt våld, fler vapen i omlopp och stora motsättningar i samhället blir det en förändring även på akuten. Allt fler vill dölja sina efternamn på sina namnbrickor för att inte bli uppsökta av personer i sociala medier efter att något skett. Nu ser man över den juridiska möjligheten att ta bort just efternamnet från namnbrickan för all personal utom för läkare. Många ser även ett behov av straffskärpning för sjukhusvåld.

 

En allmän frustration kring vårdläget i Sverige

Även om mycket är kopplat till gängkriminalitet och skjutningarna är det också så att många i allmänhet känner en frustration gällande vården. Det spär på och förhöjer ilskan i väntrum. Som när det är ont om platser på förlossningen exempelvis. De som hotar personalen enligt SKLs sjukvårdsdelegation är främst yngre män i kavaj och slips som är frustrerade över hur det ser ut på akuten. Medelsvenssons som fått nog. Det är kanske även så att arbetsgivarna själva måste bli bättre på att skapa trygghetsåtgärder, se till så att fler fall anmäls och att personalen inte ska ha för- och efternamn på sina namnskyltar.