Tekniken som skyddar ditt hem

Vi skyddar våra hem i större utsträckning idag och det kräver bra system som passar vårt IT-samhälle. Allt utvecklas till att bli mer trådlösa och att finna enklare lösningar, vi kräver dock att det ska vara lika säkert som tidigare och att alla funktioner skall finnas kvar. Idag är det inte lika vanligt att ha en hemtelefon på fast linje och det har gjort att ny teknik har framställts för att fungera på ett trådlöst sätt. Systemet blir då fjärrstyrt med mobiltelefonin och det är smidigt och enkelt att styra allt när man inte är hemma.
Med det nya systemet Power Max Complete så är familjen och hemmet lika skyddat bara smidigare och med möjligheterna att styra systemet med ett sms. Protexus.se är den största leverantör av gsm larm på marknaden och då kan man vara säker på att hemmet är skyddat. De flesta larm kan ställas in så att man kan skydda från att larmet går av på grund av husdjur och liknande.