Tekniken som öppnar nya dörrar

Ny teknik öppnar nya dörrar för nya affärsidéer och nya företag. Vill man lyckas stort med sina idéer brukar det vara bra att vara bland de första in på en ny marknad eller att kunna erbjuda någon helt ny funktion, som saknas hos andra, på en marknad som redan har rullat igång. De ekonomiska bitarna kring att kunna sjösätta sina idéer brukar ekonomin och regler kring detta vara det som skapar mest osäkerhet. Osäkerheten kan dock minskas om man går in och läser på sidor som denna http://www.pwc.se/sv/redovisning/, eller om man tar hjälp av en redovisningsbyrå direkt, som kan vägleda och hjälpa en på vägen. En av de senaste tekniska möjligheterna är den att kunna producera riktiga saker utifrån en skiss, i en och samma maskin. Istället för ett vanligt papper, som annars kommer ut i en klassisk skrivare så kommer det i detta fall ut en fysisk kopia av det som var ritat på skissen. Av förklarliga skäl, som att kostnaderna fortfarande är höga för tekniken, är det få privatpersoner som idag har en sådan maskin hemma. Men det finns faktiskt några få som har en. Daniel Norée, som man kan läsa mer om här, har en maskin som gör det möjligt att själv kunna skapa leksaker till dottern.