Fjärrstyra datorer eller servrar

Idag finns det flera sätt att fjärrstyra en dator, eller rent av flera datorer. Den tekniska utvecklingen är i ett extremt expansivt skede och nya lösningar presenteras nästan dagligen. Exempelvis finns appar till smartphones, program till datorer och andra tekniska lösningar såsom fjärrstyrning direkt via webbläsaren. Att exempelvis kunna fjärrstyra sin dator, faktiskt praktiskt taget hela datorns funktionalitet via telefonen, skulle låtit som sci-fi för bara några få år sedan. Idag är det fullt möjligt, och fungerar i många fall väldigt bra.

KVM-switch

Dock finns det flera brister och begränsningar med många utav dessa tekniska lösningar. Naturligtvis har de även vissa fördelar och förtjänster, men likväl skulle vi inte rekommendera ett, ens litet, företag att förlita sig på appar eller interna program. Många utav dessa kan ha säkerhetsbrister och är oftast designade att bara kunna fjärrstyra en dator i taget. På många företag och andra datacentraler måste man kunna fjärrstyra och sköta ett stort antal datorer eller servrar från samma plats, gärna mer eller mindre samtidigt. Då räcker inte dessa lösningar till. Vi rekommenderar då istället en KVM-switch, vilket är ett praktiskt verktyg som gör det enkelt för dig att fjärrstyra och sköta ett stort antal servrar eller datorer från en och samma plats.

Många gånger är det rätt så praktiskt att fjärrstyra en dator över internet, som till exempel i de fall när någon behöver hjälp med en krånglande dator, skriver Mikael Söderlind på allehanda.se.

Och det stämmer alldeles riktigt. Användningsområdena är många och för företag eller datacentraler kan en bra KVM-switch snabbt bli oumbärlig. Du kan snabbt nå upp till tusentals (beroende på switch) datorer från en enda kontrollpanel. Möjligheterna är oändliga.