Efterbehandlande kontorsmaskiner

Det talas friskt om alla de nyskapande mobila kontoren där man arbetar på resande fot eller tar ett möte på promenaden. Visst finns det fördelar med mobila kontor, men så finns det många nackdelar också. Ta en sån enkel sak som ordentligt kontorsmaterial. Vi pratar skrivare, dokumentförstörare och lamineringsmaskiner. Vad är egentligen bättre än ett välutrustat kontor?  

Det är sällan det är så tillfredsställande att arbeta som när det ens arbetsplats erbjuder kontorsmaskiner för efterbehandling. Skärmaskiner, laminerare och dokumentförstörare är några exempel på sådant som inte går att göra mobilt. Kan en arbetsplats erbjuda sina anställda flexibiliteten att arbeta hemma, så ska fördelen med att befinna sig på kontoret vara det sociala och kreativa utbudet, tillsammans med alla kontorsmaskiner och utrustning som behovs.

Ett utrustat kontor med kvalitetsmaskiner

Det är lätt att falla för trenden att alla kontor ska försvinna och att man ska jobba mer hemifrån. Många är de tänkare som är sprungna ur en idétradition som bygger på att avskaffa kontoren, och du kan läsa om ett sådant resonemang här.

Samtidigt finns det många faktorer som fortfarande gör en kontorsmiljö med utrustning för efterbehandling till en betydligt bättre arbetsplats. Kontoret får tydliga indelningar och gränser och utrustning som underlättar arbetet finns nära till hands. Föredrar man aktivitetsbaserat framför kontorscell gör det egentligen ingen skillnad; det beror lite på vad man är van vid:

Det är stora skillnader i hur medarbetaren upplever aktivitetsbaserade kontor beroende på om hen kommer från cellkontor eller kontorslandskap. De som kommer ifrån cellkontor upplever en större försämring av sin arbetsmiljö, med distraktioner och störningar, och det blir en större omställning. Medarbetaren som däremot kommer från ett kontorslandskap upplevde ingen försämring. Arbetarskydd

Trivsel, tydlighet och möjlighet till pauser är det som den moderna arbetsgivaren strävar efter på arbetsplatsen. För ökad trivsel har man rätt komfort på bord och stolar, kontorsmaskiner för efterbehandling och andra prylar som kan underlätta arbetet.