Den mänskliga faktorn

Många gånger när man talar om ”den mänskliga faktorn” i samband med teknik så syftar vi till något negativt, men hur vore det om vi faktiskt vände på det hela?

I en värld som vår, nu 2014, när tekniken på sin topp och var och varannan människa har det senaste inom telefoni och datateknik är det lätt att man glömmer bort att fokusera på människan som fungerande och tänkande organism. Konsekvensen har sålunda kommit att bli att vi förlitar oss mer på vår teknik än på vårt sunda förnuft många gånger och en återkommande faktor är att vi allt mer sällan behöver tänka själva, tekniken gör det åt oss. Vill vi ha reda på vad 30 % av 259 kronor är så använder vi vår telefons miniräknare, vill vi veta vem som vann US Open år 1979 använder vi Google och vill vi veta vad våra vänner har för sig så vänder vi oss till de olika sociala medierna istället för att prata med dem. Av denna växande trend skulle slutsatsen kunna dras att inom ett par år så kommer vi inte behöva kunna eller göra något själva utan vi kommer helt och hållet att förlita oss på vad tekniken meddelar oss. Eller? Nej, sanningen är att all teknik som idag finns och kommer att komma ut på marknaden är skapat av människan och utan vårt tänkande och innovativa drivkraft skulle ingen teknik kunna utvecklas till den nivån den nu ligger på. Man ska även komma ihåg att smart telefoni inom till exempel företagsvärlden skulle vara värdelös utan en telefonist som tar emot och dirigerar samtalen till rätt person. Likväl skulle internet vara oanvändbart utan de människor som redigerar informationen som ligger på nätet, precis som att sökverktyget Google skulle vara obrukbart om ingen människa uppdaterade sökinnehållet. Tekniken som finns idag ger även små barn på dagis möjlighet att utvecklas på ett sätt som inte tidigare ens fanns i åtanke tack vare alla nya lärorika spel och appar specifikt utvecklade i syfte att främja de ungas lärande och förbättra deras inlärningsförmåga. På det sättet kan den mänskliga faktorn ses som något positivt eftersom att ingenting inom teknikens värld skulle fungera så som det var tänkt utan en människas direktiv och kunskap. Man ska även komma ihåg att det är tack vare människans utvecklande av tekniken som vi idag har global medvetenhet, fungerande sjukvård och en livskvalitét som man förr aldrig trodde skulle vara möjlig. Så istället för att skrämmas av nya framsteg bör vi välkomna dem med spänning, för tänk vilka möjligheter vi kan komma få av det som uppfinns härnäst!