Att bygga sin egen rymdraket

Tack vare den moderna tekniken finns det större möjligheter än någonsin tidigare att följa sina drömmar och konstruera någonting. På internet finns inte bara instruktioner för hur man bygger en bomb, där finns det även manualer för den som vill bygga sin egen bil, eller knuttimra ett eget hus på gammaldags vis.

Ritning
Allra längst går dock troligen gruppen som kallar sig Copenhagen Suborbitals, med Kristian von Bengtson och Peter Madsen i spetsen. De tänker bygga en egen rymdraket och skicka ut en människa i rymden. Just i Danmark både föddes och dog författaren Aksel Sandemose, som dock räknas som norsk trots detta. Det var han som myntade uttrycket Jantelagen, och kanske är det för att motbevisa denna lag som man i Köpenhamn, staden där Sandemose avled, bestämt sig för att skapa världens första amatörbyggda rymdraket. Än har man dock långt kvar, det senaste experimentet ägde rum idag, och gick ut på att en obemannad raket sköts upp från en flytande ramp öster om Bornholm. När detta skrivs har inga rapporter kommit om hur experimentet gick.

Viktigt med sponsring

Däremot har de båda företrädarna uttalat sig om vad som har sporrat och väglett dem genom projektet, vilket kan tjäna som inspiration även för andra som har mer eller mindre högtflygande drömmar.

  • Projektet finansieras av frivilliga gåvor och sponsorer.
  • Målet är att visa att även amatörer kan driva igenom avancerade vetenskapliga projekt.
  • Madsen säger att anledningen till att ingen gjort detta tidigare är att ingen helt enkelt har trott på idén.

Vad innebär då detta för andra glada amatörer? Jo, helt enkelt att den gamla klyschan om att ingenting är omöjligt gång på gång bevisas. Den som vill genomföra ett eget storslaget projekt bör börja med att läsa på, både i seriösa, vetenskapliga böcker och på internet. Nästa steg blir att leta delar till projektet. Kanske går det att använda en kulled / spindelled till Volvo som man hittar billigt på internet till den egenbyggda sportbilen. Andra, dyrare delar som måste specialbeställas kanske man kan få hjälp av en lokal sponsor med. Vilken företagare på din ort skulle inte vilja använda följande ord i sin marknadsföring: ”Vi hjälpte Kalle Karlsson på Lönnvägen när han byggde sin egen sportbil”?